European Hematology Association – 25th Annual Congress

11. – 21. Juni 2020

Ort: Virtuell

Der 25th European Hematology Association Annnual Congress (EHA)  findet vom 11. bis 21. Juni 2020 virtuell statt.